Aker BP nå

Aker BP er et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel med aktivitet innen leting,
utbygging og drift. 
Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP har 95 lisenser på norsk kontinentalsokkel, hvorav 47 er operatørskap.

Aker BP har hovedkontor i Fornebu utenfor Oslo, med kontorer i Trondheim, Stavanger, Harstad og Sandnessjøen.

Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker «AKERBP».

Vi skaper det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet