Analytikere

Aker BP følges av følgende analytikere:
Firma
Analytiker
Telefon
+44(0)20 7773 1682
+47 93 40 93 71
+44 20 7986 4426
+44 20 7888 9484
+44 (20) 7774 6842
+44 (0) 20 7548 4470
+44 20 3037 4453
+44 (20) 7568 5568

Aker BP følges av analytikerne nevnt over. Vennligst merk at disse analytikernes meninger, estimater eller prognoser vedrørende Aker BPs utvikling ikke representerer Aker BP – eller Aker BPs ledelse sine meninger, estimater eller prognoser. Oversikten over analytikere over representerer ikke Aker BPs godkjennelse av, eller medvirkning til slik informasjon, konklusjoner eller anbefalinger.