Investor

Velkommen til Aker BPs investor seksjon. Her finner du relevant informasjon for å ta en investeringsbeslutning i vår aksje eller våre gjeldsinstrumenter.

Vi etterstreber lik behandling av alle aksjonærer.

Aksjen
  • AKERBP:
  • SISTE: 159.8
  • +/- 0.300
  • % 0.188
  • TID: 13:40
  • STENGE: 159.5
  • MER INFO