Utbytte og tilbakekjøp

Utbytte

Aker BPs aksjonærer skal over tid oppnå attraktiv avkastning på sin investering gjennom verdiøkning på aksjene og kontant utbytte. Aker BP har som ambisjon å utbetale kvartalsvis utbytte fra fjerde kvartal 2016. Styret vil utarbeide retningslinjer for utbetaling av utbytte og legge dette frem for generalforsamlingen.

Tilbakekjøp egne aksjer

Styret i Aker BP har mandat til å erverve egne aksjer inntil 10 prosent av aksjekapitalen i selskapet. Mandatet gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017.