Bøyla

Produksjonsstart på Bøyla var 19. januar 2015. Forventede utvinnbare reserver fra feltet er beregnet til 18 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 11 millioner fat oljeekvivalenter til Aker BP (ved årsslutt 2015).

Bøyla manifoildNymo - EydehavnSkandi Arctic

Utbyggingsløsningen er en havbunnsinstallasjon som består av to horisontale produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn. Forventet maksimal produksjonsrate per dag vil være i overkant av 20 000 fat oljeekvivalenter når begge brønner er i produksjon.

Bøylafeltet er tilknyttet eksisterende infrastruktur til produksjonsskipet «Alvheim FPSO» via en 28 kilometer rørledning. Alvheim skipet har gjennomgått mindre modifikasjoner for å motta og prosessere volumer fra Bøylafeltet. De totale investeringene for utbygging av Bøylafeltet er cirka 5 milliarder kroner.

Bøyla ble funnet i 2009, med funnbrønnen 24/9-9 S. Funnet ble avgrenset med 24/9-9 A og 24/9-9 B.

Undersøkelsesbrønn 24/9-9 S påtraff en 31,4 meters oljekolonne i godt utviklet sandsteinsreservoar i Hermodformasjonen, mens Heimdalformasjonen var vannførende.

Avgrensningsbrønn 24/9-9 A ble boret 1,5 kilometer sørøst for funnbrønnen. Brønnen påtraff en 25,4 meters oljekolonne i en god reservoarsand i Hermodformasjonen.

Avgrensningsbrønn 24/9-9 B ble boret 1,5 kilometer sør for funnbrønnen, og påtraff en 15 meters oljekolonne i samme formasjon.

Påviste utvinnbare reserver er 11 millioner fat oljeekvivalenter netto til Aker BP.

Aker BP er operatør for utbyggingen med 65 prosent eierandel. Partnere er Point Resources med 20 prosent, og Lundin Norway med den resterende eierandelen på 15 prosent.

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

25/4-9 S

Oppdaget:

2003

Produksjonsstart:

Oktober 2012

Rettighetshavere:

Aker BP ASA 46,904000% (operatør)
Statoil Petroleum AS 28,853000%
PGNiG Upstream International AS 24,243000%

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no