Jette

19. mai 2013 startet produksjonen på Jette, det som den gang var Det norskes første egenproduserte olje som operatør. To år senere har produksjonen falt og både Jette og Jotun skal stenges ned.

Jette er et oljefelt om lag seks kilometer sør for Jotun-feltet i den sentrale delen av Nordsjøen. Vanndybden er 127 meter. Jette er bygget ut med en bunnramme med to produksjonsbrønner koblet til Jotun A-innretningen.

Jette var på tidspunktet en solid tilvekst for Det norske (i dag Aker BP), og økte selskapets produksjon med over 250 prosent fra april til mai. Gjennomsnittlig dagsproduksjon var ca. 6 000 fat olje i 2013. Gode forberedelser og et solid samarbeid med driftsoperatør på Jotun sikret et godt første driftsår av feltet.

Produksjonen startet med relativt høy utvinning, men har siden gått ned mens vannproduksjonen har økt. Det er planlagt at produksjonen avsluttes mot utgangen av 2016.

Produksjonsstart på Jette

Utbyggingsløsningen

I februar 2012 godkjente norske myndigheter plan for utbygging og drift av Jette. Feltet er bygget ut som en undervannsinstallasjon knyttet opp til Jotun B. Jotuninstallasjonene består av en flytende produksjonsinnretning med lager- og lossefasiliteter (Jotun A), og en brønnhodeplattform (Jotun B). En rekke modifikasjoner på Jotun B, i tillegg til mindre modifikasjoner på Jotun A, har vært nødvendig for å koble de to feltene sammen.

Den valgte løsningen gir mulighet for framtidig tilknytning av ytterligere brønner. Brønnstrømmen fra Jette blir blandet med brønnstrømmen fra Jotun på Jotun B, og overført til Jotun A for videre prosessering, lagring og eksport.

Krevende boreoperasjon

Boringen av produksjonsbrønnene på Jette startet i februar 2012 og ble ferdigstilt i november.
Ferdigstillingen av brønnene og installeringen av utstyr på havbunnen var krevende. Den ene av de to produsjonsbrønnene kollapset under boreoperasjonen og som en konsekvens måtte en ny boreplan iverksettes. Justeringen medførte betydelig større kostnader med utbyggingen, samtidig som endring av brønnbanen også reduserte det utvinnbare volumet. Jette er det raskest utbygde feltet på norsk sokkel. Aker BP brukte i underkant av 21 måneder fra plan for utbygging og drift (PUD) ble innlevert til produksjonen startet.

Bildearkiv Jette: