Jotun

Produksjon startet på Jotun i 1999, men det er planlagt å stenge ned produksjonen i år, med plugging av feltets 22 utvinningsbrønner. Jotuninstallasjonene består av en flytende produksjonsinnretning med bo-, lager- og lossefasiliteter (Jotun A), og en brønnhodeplattform (Jotun B).

Jotun B er normalt ubemannet. Jotun er integrert med Balderfeltet, og prosesserer i tillegg gass fra Balder og olje fra jurareservoaret i Ringhorneforekomsten.Havdypet på Jotun er ca 126 meter. Reservoaret ligger på omtrent 2 000 meters dyp.

Feltet er i halefasen. Om lag 97 prosent av brønnstrømmen er vann. Jotun var ventet å produsere fram til 2021, men produksjonen vil sannsynligvis opphøre i slutten av 2016 som følge av synkende produksjon fra tilkoblede felt.

Lisenshavere på Jotun er operatør ExxonMobil E&P Norway med 90 prosent eierandel, Aker BP (7 prosent) og Faroe Petroleum Norge (3 prosent).

 

Våre felt: JetteAtlaEnoch, og Varg