Tambar

Tambar ligger 16 km sørøst av Ula på 68m vann dyp. Det er en brønnhode-plattform som normalt er ubemannet, men den har overnattingsfasiliteter for inntil 12 personer. Produksjonen transporteres i rørledning til Ula for prosessering og eksport. Gassen pumpes ned i Ula reservoaret og oljen eksporteres via Ekofisk til Teesside (i UK). Det 1200 tonn tunge Tambar ”tripod” stålunderstellet og 900 tonn tunge dekket ble bygget på Kværners anlegg i Egersund. Tambar – rørledningen ble bygd av CSO i Orkanger. Strøm forsynes via en el-kabel fra Ula. Dette er både billigere og mer effektivt enn å installere turbiner på Tambarplattformen.

Tambarplattformen

I 2007 ble det funnet olje i Tambar øst reservoaret (blokk 2/1 – utvinningstillatelse, 300) som har vært i produksjon siden.

Tambar har en multifasepumpe (MPP) for å redusere brønnhodetrykket og forbedre oljeutvinningen.  I 2014 ble det opprettholdt god regularitet på multifasepumpen som sammen med god brønnleveranse bidrog til Tambars gode produksjon.

Gjennomføring av gassløftprosjektet for å stimulere produksjonen er under planlegging.

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

1/3 – utvinningstillatelse, 065, tildelt 1981

Oppdaget:

1982

Produksjonsstart:

Juli 2001

Rettighetshavere:

 

Aker BP ASA 55%  (operatør)

Dong Norge AS 45%

Lisensperiode:

2021

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no