Varg

Vargfeltet ble stengt i august 2016 etter å ha produsert nesten 100 millioner fat olje siden produksjonen kom i gang i 1998.

Varg ble bygget ut med en brønnhodeplattform (Varg A) i kombinasjon med et produksjonsskip (Petrojarl Varg) med integrert oljelager. Varg A var normalt ubemannet. Brønnhodeplattformen og produksjonsskipet var forbundet med fleksible rørledninger for oljeproduksjon, vann- og gassinjeksjon samt kabel for kraft og styring. Oljen ble losset fra produksjonsskipet til skytteltankere via et lossesystem bak på produksjonsskipet.

Havdybden på feltet er 84 meter. Reservoaret ligger på 2 700 meters dyp.

Produksjon på Varg startet i desember 1998.I den opprinnelige planen for utbygging og drift var utvinnbare ressurser anslått til vel 63 millioner fat. Med en produksjon på nesten 100 millioner fat slo Vargfeltet de optimistiske produksjonsprognosene med over 50 prosent. Avslutningsplan for Varg ble godkjent av Kongen i 2001, men flere funn, boring og gassproduksjon gjorde feltet levedyktig helt fram til i 2016.

Aker BP er partner med fem prosent eierandel. Talisman Energy Norge er operatør med 65 prosent eierandel. Petoro er partner med 30 prosent.

Viktige Varg

Varg har en spesiell plass i Aker BPs historie. Det var kanskje den viktigste grunnen til at selskapet ble startet.

Etter tre år som operatør planla Hydro å stenge ned feltet i 2002. Partner Statoil støttet det forslaget. En nedstenging ville bety at produksjonsskipet Petrojarl Varg, eid av PGS Production, var uten oppdrag. Da norske myndigheter i 2001 åpnet for nye selskaper på norsk sokkel, så Erik Haugane og Kaare Gisvold i PGS Production muligheten for å starte et oljeselskap. Og slik gikk det. PGS Petroleum (senere Pertra) betalte seks kroner for 70 prosent av Varg. Produksjonen fortsatte, og ble en suksess. I 2005 ble Pertra solgt til Talisman Energy for over en milliard kroner. Pertra (senere Det norske) beholdte en fem prosent eierandel i feltet. I likhet med Pertra var Talisman villig til å satse på feltet. Nye brønner ble boret og bruk av ny teknologi gjorde at Varg fremover fikk en svært god produksjon, og god lønnsomhet.