Vilje

Aker BP er operatør for Viljefeltet, med 46,904 prosent eierandel. Partnere er Statoil Petroleum AS med 28,853 prosent eierandel og PGNiG Upstream International med 24,243 prosent.

Viljefeltet ligger 20 kilometer nordøst for Alvheim og produseres med tre undervannsbrønner som er koblet opp til produksjonsskipet Alvheim FPSO.

Vilje er anslått til å inneholde utvinnbare reserver på ca. 8 millioner fat oljeekvivalenter netto til Aker BP (ved årsslutt 2015).

Viljefunnet ble gjort med brønn 25/4-9 i lisens 036 i 2003. Funnbrønnen påtraff en oljekolonne på ca. 68 meter. Reservoaret ble påvist i Heimdalformasjonen. Brønnen ble boret totalt ca. 2 269 meter.

Vilje Sør ble påvist i 2013, og bygd ut med en brønn i 2014.

alvheim

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

25/4-9 S

Oppdaget:

2003

Produksjonsstart:

Oktober 2012

Rettighetshavere:

Aker BP ASA 46,904000% (operatør)
Statoil Petroleum AS 28,853000%
PGNiG Upstream International AS 24,243000%

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no