Volund

Volundfunnet ligger i lisens 150, og ble gjort i 1994. Feltet er bygget ut med fire  produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn. Brønnene er knyttet til Alvheimfeltet og Alvheim FPSO.

Feltet ligger omtrent 10 kilometer sør for Alvheim. Forventede reserver er på ca. 19 millioner fat oljeekvivalenter netto til Aker BP (ved årsslutt 2015).alvheim

Produksjonsstart var i september 2009, men funnet ble satt i regulær produksjon i midten av april 2010, da Alvheim hadde ledig kapasitet.

Aker BP er operatør på Volund med 65 prosent eierandel. Parter er Lundin Norway AS med 35 prosent andel.

Volund råolje er en del av Alvheim Blend som transporteres til markedet med bøyelastere. Assosiert gass transporteres via Alvheim-til-SAGE rørledningen til St Fergus.

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

24/9-5

Oppdaget:

1994

Produksjonsstart:

Oktober 2012

Rettighetshavere:

Aker BP ASA 65% (operatør)
Lundin Norway AS 35%


Les mer på Norskpetroleum.no