Ledige stillinger

Ledige stillinger

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med aktiviteter innen leting, utbygging og drift. Selskapet er en betydelig operatør på den norske kontinentalsokkelen med lisenser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet og hadde en samlet 2015-produksjon på omlag 122 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Vi har i dag rundt 1300 ansatte fordelt ved hovedkontoret som ligger ved Fornebu utenfor Oslo og ved avdelingskontorene i Stavanger, Trondheim, Sandnessjøen og Harstad. Vår visjon er å skape det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet

For tiden har vi disse ledige stillingene:

Interessert i å jobbe for Aker BP? Registrer din CV i Webcruiter.

Følg med på ledige stillinger på våre nettsider og i media og bruk din Webcruiter profil til å søke når passende stilling annonseres. Takk for din interesse i vårt selskap!

Aker BPs personell som leder rekrutteringsprosessen er DNV sertifiserte og benytter DNV godkjente verktøy som en del av utvelgelsen. Dette i tillegg til bruk av beste praksis i gjennomføring, gjør at vi håper alle søkere vil oppleve søkerprosessen som god.

Merk: Aker BP driver i all hovedsak rekruttering selv. Vi har IKKE konsulentselskap engasjert til denne jobben, med mindre dette er spesifisert i annonsetekst her på hjemmesiden.