Johan Sverdrup

Plan for utbygging og drift (PUD) for første fase av Johan Sverdrup-prosjektet ble godkjent i 2015 og produksjonsstart er planlagt til slutten av 2019.

Feltsenteret

Johan Sverdrup ligger i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Karmøy. Vanndybden i området er 110-120 meter. Funnet dekker et areal på omtrent 200 kvadratkilometer.

Johan Sverdrup er et av de største feltene på norsk sokkel noensinne med et totalt ressursanslag som spenner fra 1,9 til 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter. Aker BP er partner og Statoil operatør for feltet.

Les mer på Norskpetroleum.no