Leting

Det er viktig å ha tilgang på areal for å finne olje og gass. Aker BP har 95 lisenser på norsk sokkel og er operatør for 47 av disse.

Aker BP har god tilgang til lisenser og operatørskap på norsk kontinentalsokkel og er en aktiv leteaktør. De siste årene har selskapets letevirksomhet i hovedsak vært konsentrert til Nordsjøen. Omtrent to tredjedeler av selskapets letemidler er investert i de modne områdene i Nordsjøen, der infrastrukturen er god og funnraten fremdeles er høy. De resterende ressursene investeres hovedsakelig i Barentshavet og i de mer umodne områdene i Nordsjøen.

Se årets leteresultater, og finn historiske resultater på denne siden.

Lisens til å lete

Lisensrunder er svært viktig for Aker BP og er den viktigste måten å få tilgang til nytt areal. Siden 1965 har norske myndigheter gjennomført 23 lisensrunder. Dette er tildeling av areal i ”nye” områder som ikke er godt utforsket. Lisensrundene utlyses annet hvert år og består av en nominerings-, hørings- og utlysningsfase. Søknadsarealet har vært uforandret de siste 15 årene.

I tillegg innførte norske myndigheter i 2003 Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). Disse lisensrundene omfatter utlysning av areal i godt utforskede områder på sokkelen. TFO-runder gjennomføres normalt hvert år.

Se vårt lisenskart her.