100 millioner fat fra Varg

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. oktober 2014

Oljefat nummer 100 000 000 er nå skippet fra Vargfeltet. Produksjonen på Vargfeltet har dermed slått de mest optimistiske produksjonsprognosene med over 50 prosent.

Produksjon på Varg startet i desember 1998. I den opprinnelige planen for utbygging og drift var utvinnbare ressurser anslått til vel 63 millioner fat.

VargViktige Varg

Varg har en spesiell plass i Det norskes historie. Det var kanskje den viktigste grunnen til at selskapet ble startet.

Etter tre år som operatør planla Hydro å stenge ned feltet i 2002. En nedstenging ville bety at produksjonsskipet Petrojarl Varg, eid av PGS Production, var uten oppdrag. Da norske myndigheter i 2001 åpnet for nye selskaper på norsk sokkel, så Erik Haugane og Kaare Gisvold i PGS Production muligheten for å starte et oljeselskap. Og slik gikk det.

PGS Petroleum (senere Pertra) betalte seks kroner for 70 prosent av Varg. Produksjonen fortsatte, og ble en suksess. I 2005 ble Pertra solgt til Talisman Energy for over en milliard kroner. Pertra (senere Det norske) beholdt en fem prosent eierandel i feltet. I likhet med Pertra var Talisman villig til å satse på feltet. Nye brønner ble boret og bruk av ny teknologi gjorde at Varg fikk en svært god produksjon, og god lønnsomhet.

Avslutningsplan for Varg ble godkjent av Kongen i 2001, men flere funn,boring og gassproduksjon har gjort feltet levedyktig helt fram til i dag. Produksjonen er i dag stabil, og er ventet å kunne vare i ytterlige flere år.

Les mer om Vargfeltet her.

Petrojarl Varg

Bilde fra Petrojarl Varg