Aaser ny styreleder

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

12. april 2011

Svein Aaser

Svein Aaser

Svein Aaser er valgt til ny styreleder i Det norske oljeselskap ASA. Han overtar etter Kjell Inge Røkke. Carol Bell kommer inn som nytt styremedlem. Kaare M. Gisvold, Berge Gert Larsen, Hege Sjo og Maria Moræus Hanssen ble alle gjenvalgt.

Generalforsamlingen sa ja til styrets forslag om fullmakt til kapitalforhøyelse for inntil 11.111.111 kroner, og fullmakt til styret for erverv av egne aksjer tilsvarende 10 prosent av aksjekapitalen.

Svein Aaser har bred erfaring fra norsk næringsliv. Han var konsernsjef i DnB og DnB NOR fra 1998 til 2006. Han har også vært toppsjef i selskaper som Nycomed, Storebrand skade, Nora og Stabburet. Fra 1992 til 1994 var han også president i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Han er styreleder i Statkraft, og styreleder for Ski VM 2011.

Aaser sier han ser fram til oppgaven som styreleder i Det norske. Han har erfaring fra energisektoren både som konsernsjef i Hafslund og nå som styreleder i Statkraft.

–       Det norske er et spennende selskap i en viktig bransje. Selskapet står foran betydelige utbyggingsprosjekter. Det gjør at Det norske er på vei til å bli en aktør ikke bare på leting, men også med utbygginger, og etter hvert drift.

Aaser får med seg Carol Bell som nytt medlem i styret. Hun har bred erfaring innen olje og gassindustrien, blant annet som styremedlem i PGS og tidligere i oljeselskapet Revus.

På generalforsamlingen sa administrerende direktør Erik Haugane at selskapets mål er å levere plan for utbygging og drift (PUD) for både Draupne og Jetta i løpet av året. Det er viktige milepæler på veien til et fullverdig oljeselskap.

–       Hvis det går etter planen kan vi ha den første olje fra Draupne sent i 2014. Det kan gi oss en daglig produksjon på 25.000 fat, mer enn ti ganger det vi har i dag. Jetta er en liten og tidskritisk utbygging.

Haugane sa at årets boreplan er spennende med leteprospekter som Krafla, Aldous og Skalle, med relativt høy funnsannsynlighet. Prospektene Gullris og Norvarg har store volum men mindre funnsannsynlighet.

Protokoll fra generalforsamlingen.

Adm. dir. Erik Hauganes presentasjon.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).