Adm.dir kjøper aksjer

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. januar 2011

Administrerende direktør Erik Haugene har fredag 13. januar kjøpt flere aksjer i Det norske oljeselskap ASA (‘DETNOR’).

haugane003_10x15_300dpiHaugane eier etter transaksjonen tilsammen 1.086.912 aksjer i selskapet igjennom personlig eide aksjer og igjennom aksjer eid av selskap Haugane kontrollerer.

Aksjene ble kjøpt torsdag til en gjennomsnittspris av 26,50 NOK.

Se Det norskes organisasjon her.

Om Det norske:
Det norske er nest størst på i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).