Aker BP inngår langsiktige rammeavtaler

7. april 2017

Rammekontraktene ble signert på Aker BPs hovedkontor 7. april. Fra venstre: Jippe de Boer (Tender manager, Heerema Marine Contractors), Jan Arve Haugan (CEO, Kværner), Anne Marit Panengstuen (President and CEO, Siemens), Olav Henriksen (SVP Projects, Aker BP), Borghild Lunde (SVP, ABB Oil and Gas) og Knut Sandvik (EVP Head of Projects, Aker Solutions). Foto: Aker BP

Aker BP ASA (Aker BP) har i internasjonal konkurranse inngått langsiktige rammeavtaler med sentrale leverandører av ingeniørtjenester, konstruksjon, elektro/ IT/ kontrollromsystemer samt transport og installasjon av faste innretninger offshore.

Aker BP har et mål om å planlegge og gjennomføre feltutviklingsoppgaver på Aker BP-opererte felt på en sikker og svært kostnadseffektiv måte. Selskapet har derfor en ambisjon om å øke produktiviteten, kvaliteten, flyt- og tidseffektiviteten i sin totale verdikjede, og gjennom dette øke verdiskapningen og konkurransekraften til selskapet.

Et strategisk viktig element i dette forbedringsarbeidet er å inngå langsiktige- og gjensidig forpliktende samarbeid med strategisk viktige leverandører.

«Plattform-allianse»

Intensjonen med de inngåtte rammeavtalene er at Aker BP i våre feltutviklingsprosjekter utvikler og jobber i en mer integrert modell for prosjektgjennomføring; en «plattform-allianse» for hvert prosjekt.

«Målet vårt er å jobbe mer effektivt sammen med leverandørene, samt å gjøre den totale tiden det tar å få levert det endelige produktet så kort som mulig. Vi vil jobbe sammen som et integrert team med felles insentiver for å redusere kostnader og fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter», sier direktør for prosjekter (SVP Projects) Olav Henriksen.

De inngåtte rammeavtalene og den planlagte samarbeidsmodellen er en naturlig videreføring av de prinsipper og erfaringer som Aker BP alt har utviklet og tilegnet seg gjennom «Subsea-alliansen», som Aker BP etablerte med Aker Solutions og Subsea 7 i tredje kvartal 2016.

Rammeavtalene står på egne bein og kan brukes separat eller som del av den fremtidige «plattform-alliansen». Bruk av rammeavtalene i- eller utenfor alliansemodellen forutsetter enighet blant partnerne i de involverte lisensene.

Rammekontrakter

Følgende rammekontrakter er inngått:

  • Engineering & Procurement (EP): Rammeavtalen er tildelt Aker Solutions og består av ingeniørtjenester og innkjøp fra tidlig fase til første olje.
  • Construction & Hook-up (CH): Rammeavtalen er tildelt Kværner og består av bygging av stålunderstell og plattformdekk inkludert oppkopling til havs.
  • Elektro, Instrument, Control & Telecom (EICT): Det er tildelt separate rammeavtaler til både Siemens og ABB. Avtalene består av design, leveranse og installasjon av system for elektro, instrument, kontroll og telecom, fra tidlig fase til første olje.

Aker BP har i tillegg inngått en separat rammeavtale med selskapet Heerema Marine Contractors for transport og installasjon av innretninger offshore (Transport & Installation – T&I), inklusive avrop for transport og installasjon på Valhall vestflanke. Denne rammeavtalen inngår ikke i den planlagte alliansemodellen.

Rammeavtalene inngås etter en anbudskonkurranse, hvor kvalifiserte leverandører var invitert til å gi tilbud på en eller flere av områdene.

Samtlige rammeavtaler gjelder for seks år med opsjon på ytterligere fire år.

Valhall Flanke Vest

I Valhall-lisensen er Aker BP og partner Hess Norge allerede enige om å bruke en alliansemodell for utbygging av Valhall Flanke Vest.

Dette er planlagt bygget som en normalt ubemannet plattform (NUI). Målet er å levere Plan for utbygging og drift (PUD) i løpet av andre halvår 2017.