Aker BP tildeler rammekontrakt til Schlumberger

27. april 2017

Aker BP ASA (Aker BP) har inngått en rammekontrakt med Schlumberger om innsamling av 4D-seismikk.

Rammekontrakten har en varighet på fire år med opsjon på 2+2 år.

Kontrakten inkluderer WesternGeco marine innsamling av 4D-seismikk på de Aker BP-opererte feltene Alvheim, Bøyla, Skarv/Snadd og Ula i 2017. Denne delen av avtalen, som partnerne på de fire feltene har gitt støtte til, har alene en markedsverdi på rundt 30 millioner dollar.

Ole Johan Molvig
Reservoardirektør

«Aker BP befester med denne rammekontrakten vår posisjon som en operatør med store ambisjoner for vekst og verdiskaping på norsk sokkel», sier reservoardirektør (SVP Reservoir), Ole-Johan Molvig.

Den omfattende seismikkinnsamlingen i år starter i mai, og vil bli gjennomført med seismikkfartøyet WG Amundsen.

«Vi vil ta i bruk den beste seismikkteknologien som er på markedet; IsoMetrix* marin isometrisk seismisk teknologi. Resultatet blir en datakvalitet som overgår det vi tidligere har fått til», understreker Molvig.

4D-seismikk innebærer at vi skyter seismikk fra nøyaktig samme posisjoner som ved tidligere undersøkelser, slik at vi kan sammenligne- og registrere endringer i reservoaret over tid.

De tette målingene som registreres av IsoMetrix-teknologien, forbedrer denne sammenligningen ytterligere ved å avdekke også de minste variasjoner i reservoarvæsken og trykkforhold i undergrunnen.

«Denne informasjonen bruker vi til å ta konkrete beslutninger rundt hvordan vi skal videreutvikle feltet gjennom å bore nye produksjonsbrønner eller tiltak for injeksjon av vann eller gass for å øke utvinningen gjennom eksisterende produksjonsbrønner», sier Molvig.

Kunnskapsinnhentingen er en viktig nøkkel for å øke utvinningsgraden, maksimere verdiskapingen og dermed forlenge feltets levetid.

«Den omfattende seismikkinnsamlingen på våre egenopererte felt er nok en bekreftelse på Aker BPs uttalte ambisjon om å satse på norsk sokkel – også i en periode med nedgangstider og redusert aktivitetsnivå i industrien generelt», sier Molvig.

Tildeling av rammekontrakten er gjort etter en omfattende vurdering av flere tilbydere basert på kriterier som HMS, kommersielle forhold og teknologi, hvor sistnevnte ble tillagt særlig vekt.

*Registrert av Schlumberger