Aker BP tildelt 15 lisenser i TFO 2019

14. januar 2020

Aker BP er tildelt andeler i 15 nye utvinningstillatelser (lisenser), hvorav 9 som operatør ved tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO 2019).

– Vi er tilfreds med denne tildelingsrunden. Vi ser flere interessante vekstmuligheter i lisensene som Aker BP har fått tildelt i dag, sier letedirektør Evy Glørstad.

– Tildelingene styrker Aker BPs posisjon i våre kjerneområder. Dette gir oss et godt grunnlag for å videreføre vår aktive letestrategi, sier Glørstad.

Av de 15 utvinningstillatelsene tildelt Aker BP er 11 i Nordsjøen (7 som operatør), 3 i Norskehavet (1 som operatør) og 1 i Barentshavet (som operatør).

Tildelingene i TFO 2019-runden ble annonsert av Olje- og energidepartementet tirsdag 14. januar 2020. Totalt ble 69 lisenser tildelt til 28 selskap.

Se Olje- og energidepartementets nettsted for mer informasjon.