Aker BP vil digitalisere og innovere norsk sokkel

22. august 2018

På ONS 2018 vil vi vise hvordan vi vil løse utfordringene vårt selskap og vår bransje står over for. For å nå våre mål, er det et stort behov for endring og innovasjon.

Vi må få kostnadene ned og produktiviteten opp ved å forbedre måtene vi jobber på og tenke nytt gjennom hele verdikjeden.

Vi vil være i førersetet når det gjelder digitalisering. Det vil du se når du besøker standen vår. Visjonen er å digitalisere våre operasjoner fra vugge til grav.
Det vil gi oss:

 • Økt produktivitet
 • Bedre kvalitet
 • Korte ned tid vi bruker på ulike prosesser
 • Redusere miljøpåvirkning og bedrer sikkerheten til våre ansatte

Vi vil gjøre ting annerledes og utfordre industriens måte å tenke og operere. Vi blir gjerne oljebransjens svar på Spotify eller Google!

For å bli mer digitale er det tre viktige områder vi jobber med:

 • Prioritering av data ligger som fundamentet i bunn (mange kilder/siloer)
 • Det er å kunne nyttiggjøre seg dataene, og vi samarbeider med Cognite for å løse dette.
 • Det er å dele og tilgjengeliggjøre data – ikke bare for oss i Aker BP, men for alle aktørene i verdikjeden. Derfor bruker vi utrykket data liberation.

Vi ønsker oss en norsk sokkel hvor:

 • Alle data er tilgjengelig med en åpen API standard, som muliggjør big data analyse
 • At vi separerer data og applikasjoner
 • At data deles på tvers av verdikjeden

Om Aker BP

 • Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen.
 • Vi har en klar ambisjon; å skape det ledende lete- og produksjonsselskapet offshore.
 • Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Gjennomsnittlig produksjon første halvår 2018 var 158 000 fat per dag
 • Aker BP har en balansert portefølje og er operatør for feltsentrene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv.
 • Selskapet har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo og kontorer i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen.
 • Selskapet har over 1400 ansatte, og er i sterk vekst: i løpet av 2018 vil vi rekruttere nærmere 300 medarbeidere.

Aker BP er eid av Aker ASA (40 %), BP (30 %) og øvrige aksjonærer (30 %).