Aldous kan bores

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. juli 2011

Det norske har forventninger til brønnene på Aldous, da det er en mulighet for at prospektene er en forlengelse av Lundins store funn på Avaldsnes fra 2010, les mer her (ekstern lenke), se også illustrasjon til venstre. Det er gjort flere oppløftende funn i dette området i Nordsjøen.

AldousI PL 265 ble det gjort et lovende gassfunn på Ragnarrock i 2009 med brønn 16/2-5. Også i brønnbane 16/2-4 fant Statoil både olje og gass i lisensen i 2007.

Brønnene 16/2-8 og 16/2-9S er to av fire planlagte brønner i området i 2011, for å avgrense funnene både i PL 265 og Avaldsnes.

Forventet oppstart for den første brønnen er i uke 28. Brønn nummer to vil bli boret umiddelbart etter dette. Hele operasjonen er forventet å ta rundt 75 dager. Brønnene skal bores med den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Leader.

Lisenshavere i produksjons lisens 265:
Statoil, operatør            40 prosent
Petoro                           30 prosent
Det norske                    20 prosent
Lundin                           10 prosent

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).