Analytikere

Aker BP følges av følgende analytikere:

Aker BP følges av analytikerne nevnt over. Vennligst merk at disse analytikernes meninger, estimater eller prognoser vedrørende Aker BPs utvikling ikke representerer Aker BP – eller Aker BPs ledelse sine meninger, estimater eller prognoser. Oversikten over analytikere over representerer ikke Aker BPs godkjennelse av, eller medvirkning til slik informasjon, konklusjoner eller anbefalinger.