Årsberetning og årsregnskap for 2007

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. mars 2008

Styret i Det norske oljeselskap ASA vedtok den 12. mars 2008 årsregnskap og årsberetning for 2007. Dokumentene kan lastes ned her.

Årsregnskapet er endret i forhold til den foreløpige versjonen som ble publisert i forbindelse med avleggelse av kvartalsregnskapet for fjerde kvartal 2007, se børsmelding datert 15.02.2008. Vi refererer til Note 31 i årsregnskapet for opplysninger om disse endringene.

Revisjonsberetning vil inkluderes i årsrapporten for 2007 som offentliggjøres i uke 14.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 45 lisenser. Selskapet boret i fjor (2007) fem letebrønner,
og har sin virksomhet kun på norsk sokkel. 

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap («DETNOR») er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.