Årsrapport 2009

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

31. mars 2010

Årsrapport for Det norske 2009 er nå klar.

Denne er delt i en årsrapport og styrets årsberetning med årsregnskap 2009, last de ned her.

Papirutgave av rapporten blir tilsendt til den som ønsker det. Bestilling av rapport til detnor@akerbp.com

Kontaktperson:
Finansdirektør Finn Øistein Nordam tlf. +47 98 28 93 82

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).