Årsrapport 2012

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

16. april 2013

Det norskes årsrapport for 2012 er ferdigstilt. Med film, egen nettside og i trykt versjon har vi med havet som tema oppsummert vår virksomhet i 2012. Høydepunktene var utbyggingen av Jettefeltet i Nordsjøen, innlevering av plan for utbygging og drift av Ivar Aasen, videre vekst og avgrensing av Johan Sverdrup-funnet, og et år uten alvorlige hendelser innen helse, miljø og sikkerhet.

aarsrapport5

I 2012 har Det norske tatt et langt steg videre mot å bli et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel. Fra å være et offensivt leteselskap har vi nå blitt en betydelig aktør med fortsatt stor letevirksomhet, utbygging og drift. Når produksjonen på Jette starter opp får vi også vår første egenproduserte olje.

Som en markering av startskuddet for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, vår første store utbygging som operatør, har vi i årsrapporten brukt sitater fra ”Norske Ordsprog” (1856), ført i pennen av Ivar Aasen.Nynorskforkjemperen Aasen var ikke bare en språkforsker, men også en folkeminneforsker.

På sine turer gjennom Norge samlet Aasen både eventyr, segner, ordtak og andre muntlige tradisjonsuttrykk. I Aasens navn fører vi tradisjonen videre.

Årsrapporten er laget i samarbeid med Headspin Production, Vanntett Design og Communicatio Forlag.

PDF av årsrapporten kan lastes ned her. Nettversjonen ligger her.