Årsrapport 2015

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. mars 2016

Det norske oljeselskap ASA publiserer årsrapport for selskapets virksomhet for 2015. Temaet i rapporten er 10 år med Det norske.

Høydepunkter i 2015 var at Olje- og energidepartementet godkjente plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup i august, stålunderstellet på Ivar Aasen ble installert i juni og oppkjøpene av Svenska Petroleum og Premier Oils’ norske datterselskap mot slutten av året.

I løpet av året har selskapet etablert en diversifisert kapitalstruktur med en ubenyttet kreditt på 1,3 milliarder dollar, noe som er tilstrekkelig til å finansiere arbeidsprogrammet frem til Johan Sverdrup.

Det norske har en sterk produksjonsbase med høye marginer og lave produksjonskostnader fra Alvheim-området og er deleier i attraktive utbyggingsprosjekter som vil sikre produksjonsvekst i mange år fremover. Selskapet gjennomfører imidlertid tiltak for å bruke dagens makroøkonomiske situasjon til å styrke konkurranseevnen på lang sikt. Det er implementert forbedringstiltak for å redusere utgiftene i alle ledd i organisasjonen.

Finn PDF-versjon av årsrapporten er her.