Avgjørelse om tilbakelevering av produksjonslisens 441

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

29. februar 2008

Lisenspartnerne i produksjonslisens 441 har blitt enige om å informere Olje- og energidepartementet om at det foreligger en avgjørelse om tilbakelevering av lisensen. Lisensen ble tildelt 15. juni 2007.

Arbeidsforpliktelsen for det første året besto i å samle inn elektromagnetiske data og, basert på dette samt en generell vurdering av prospektiviteten, bestemme seg for tilbakelevering eller innsamling av 250 km2 3D seismikk. Arbeidsforpliktelsen er oppfylt og lisenspartnerne, basert på en evaluering av de elektromagnetiske dataene og de kartlagte prospektene, har avgjort at lisensen ikke er tilstrekkelig kommersielt attraktiv for videre datainnsamling.

Lisenspartnere i PL 441 er Det norske (operatør) med en 60% andel, og Rocksource med 40%.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Selskapet boret i fjor (2007) fem letebrønner, og har sin virksomhet kun på norsk sokkel. 

Det norske har i dag mer enn 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Hovedkontoret er i Trondheim, og selskapet har også kontor i Oslo, Harstad og Stavanger.

Det norske hadde i 2007 driftsinntekter på 131 millioner kroner, et driftsresultat på -252,1 millioner kroner, og et resultat etter skatt på -62,9 millioner kroner.

Det norske oljeselskap («DETNOR») er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.