Avgrensing av Aldous Major Sør

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

16. september 2011

Statoil Petroleum har mottatt oljedirektoratets tillatelse til å bore en avgrensingsbrønn på Aldous Major sør (PL 265, Johan Sverdrup). Brønnen bores med boreinnretningen Transocean Leader, etter avslutting av undersøkelsesbrønnen 16/2-9 S, på Aldous nord.

Det betydelige funnet på Aldous Major sør, i brønnbane 16/2-8, ble offentliggjort i august i år. Aldous ligger i produksjonslisens 265 i Nordsjøen.

Statoil Petroleum AS er operatør med 40 prosent andel. Det norske oljeselskap ASA eier 20 prosent og de andre rettshaverne er Petoro AS med 30 prosent og Lundin Norway AS med 10 prosent.

Les mer om Johan Sverdrup.


Om Det norske:

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte.Det norske er notert på Oslo Børs med ticker «DETNOR»