Avslutter solskinnshistorien på Glitne

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

31. oktober 2012

Petrojarl_1_-_Statoil_2

Sammen med Statoil, Total EP Norge, og Faroe Petroleum Norge avslutter Det norske nå produksjonen på Glitne, ni år etter opprinnelig planlagt produksjonsstopp på feltet
Historien om utvinningen av Glitne illustrerer betydningen av tiltak som fremmer økt oljeutvinning og forlenger levetiden på modne felt.

GlitneDa plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i 2000 var forventet levetid på Glitne i underkant av tre år. Godt samarbeid partene i mellom, prosess- og brønntiltak, samt boring av nye brønner har ført til en firedobling av levetiden på feltet. Når produksjonen på Glitne avsluttes i 2013 etter 12 års produksjon har feltet produsert 56 millioner fat oljeekvivalenter, dobbelt så mye olje som det opprinnelige anslaget.

Etter produksjonsstart ble det boret fire nye brønner i 2004, 2005, 2007 og nå sist i 2012. Boringen av den siste brønnen i 2012, som ikke viste seg å være drivverdig, setter punktum for en solskinnshistorie om utvinning til siste dråpe. Når produksjonen nå går mot slutten er det med visshet om at alle tilgjengelige ressurser er hentet ut.  Nå gjenstår en god, sikker og profesjonell avvikling av feltet.

Fakta

  • Oljefeltet Glitne ligger I blokkene 15/5 og 15/6 I Sleipner-området i Nordsjøen. Feltet ligger cirka 40 kilometer nordvest for Sleipner Øst, på 110 meters dyp.
  • Glitne begynte å produsere olje 29. august 2001, etter at funnet ble gjort i 1995 og avgrenset i 1997.
  • Feltet drives med produksjons- og lagerskipet Petrojarl 1, som eies av Teekay Petrojarl Production ASA.
  • Glitne eies av Faroe Petroleum Norge med 9,3 %, det norske oljeselskap med 10 %, Total E&P Norge med 21,8 % og Statoil med 58,9 %.