Avtale med Total

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. mai 2013

Det norske oljeselskap ASA har inngått en avtale med Total E&P Norge AS om kjøp og salg i tre lisenser.

I Barentshavet overdrar Det norske ti prosent av lisens 535, som inneholder Norvarg-funnet, til Total. Etter transaksjonen vil Det norske ha en eierandel på ti prosent. I Nordsjøen overtar Det norske Total sin eierandel på 62,13 prosent i lisens 026D, som skilles ut fra lisens 026. I tillegg overtar Det norske ti prosent i lisens 574 av Total.

TotalavtaleGjennom denne avtalen med Total styrker Det norske sin posisjon i et av selskapets kjerneområder i Nordsjøen.Selskapet har fortsatt store forventninger til Norvarg i Barentshavet, men i tråd med vår letestrategi ønsker vi å prioritere ressursene i vårt kjerneområde for leting i Nordsjøen, sier Lars Thorrud, direktør for forretningsutvikling.

Lisens 026D inneholder en del av Frigg Delta-funnet gjort i lisens 442 og har i tillegg et interessant leteprospekt, mens lisens 574 er en attraktiv letelisens.