Avvikling av de opprinnelige bore- og prosessplattformene på Valhall

5. juli 2018

AkerBP utarbeider en avslutningsplan for disponering av de opprinnelige innretningene på Valhall feltet. Som en del av denne planen vil det bli gjennomført en konsekvensutredning for fjerning og disponering av innretningene.

I henhold til regelverket sendes programmet for konsekvensutredningen for avviklingen på offentlig høring til berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner.

Kommentarer til programmet kan sendes til regulatory@akerbp.com innen 19.09.2018.

Programmet kan lastes ned her