Balder Trias brønn – 25/10-10

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

26. mars 2010

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (ExxonMobil), har som operatør for produksjonslisens 028 S, avsluttet boringen av letebrønn 25/10-10. Det norske utførte boreoperasjonene på vegne av ExxonMobil.

Brønnen er lokalisert rett vest for Balder feltet. Hovedmålet med brønnen var å påvise petroleum i sandsteiner av tidlig Trias alder.

Brønnen påviste reservoarbergarter av god kvalitet i det identifiserte reservoarintervallet, men disse var vannfylte.

Brønnen ble boret til en total dybde på 2473 meter og ble avsluttet i Zechstein formasjonen fra Perm. Vanndypet på borelokasjonen er 123 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreriggen Aker Barents, som nå vil mobilisere til PL 460.
Her vil den ferdigstille brønn 25/1-11 på Storklakken prospektet, hvor Det norske er operatør.

Partnere i produksjonslisens 028S:
ExxonMobil (Operatør) 60 prosent
Det norske oljeselskap 40 prosent

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 40 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).