Bekrefter funn på Fulla

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. mai 2009

Det norske bekrefter at det er gjort et funn i Fullaprospektet (brønn 30/11-7A) i lisensene 362 og 035B.

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) viser til børsmelding sendt fra Dana Petroleum til London Stock Exchange i dag.

Det norske har en eierandel i begge lisensene på 15 prosent. StatoilHydro er operatør for lisensene.

Det norske vil ikke kommentere saken ytterligere før Oljedirektoratet har gitt informasjon om resultatet av boringen.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 50 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.