Betydelig oljefunn på Grevling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. mai 2009

Det norske har gjort et betydelig oljefunn på Grevlingpropektet i Nordsjøen i lisens 038.

Direktør for reserve- og områdeutvikling Odd Ragnar Heum (bildet) sier dette er nok et viktig funn for Det norske.

-Det er et funn som også gir grunnlag for optimisme for to brønner som skal bores like i nærheten i løpet av dette og neste år.

Talisman er operatør for lisens 038.

Direktør for reserve- og områdeutvikling Odd Ragnar Heum sier dette er nok et viktig funn for Det norske.

–       Oljefunnet på Grevling er isolert sett svært positivt. Det gir i tillegg grunnlag for økt optimisme i Det norskes to omkringliggende letelisenser 408 og 337. Her har Det norske to letebrønner på boreplanen sent 2009 og i 2010.

Det norske økte før boringen eierandelen i den nordlige delen av lisensen, som inneholder Grevling, fra fem til 30 prosent.  Funnet ligger 16 kilometer nord for Vargfeltet i den østlige delen av Sentralgraben.

Direktør for reserve - og områdeutvikling Odd Ragnar Heum er optimist etter oljefunnet i PL 038

Direktør for reserve – og områdeutvikling Odd Ragnar Heum er optimist etter oljefunnet i PL 038

Målet med brønnen var sandsteinsreservoar av mesosoisk alder på en strukturell høyde. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3268 meter og påtraff  en hydrokarbonkolonne på 133 meter. To soner ble testet med rater på tilsammen 1250 fat per dag. Testresultatene bekrefter det kommersielle potensialet i Grevling. Et sidesteg blir nå boret nedflanks fra strukturen for å avklare en eventuell oppside.

Talisman som operatør har 40 prosent andel i Grevlingfunnet. Det norske har 30 prosent og Petoro 30 prosent.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 50 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.