Boligmodulen til Ivar Aasen-plattformen klar for avreise

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

29. juni 2016

Apply Leirvik på Stord har stått for byggingen av boligmodulen til Ivar Aasen-plattformen. Modulen som veier 2100 tonn og har en høyde på 40 meter, står nå klar på lekter og vil senere bli løftet på plass på Ivar Aasen-plattformen i Nordsjøen.

Modulen som veier 2300 tonn og har en høyde på 40 meter, står nå klar på lekter og vil senere bli løftet på plass på Ivar Aasen-plattformen i Nordsjøen.

Modulen som veier 2100 tonn og har en høyde på 40 meter, står nå klar på lekter og vil senere bli løftet på plass på Ivar Aasen-plattformen i Nordsjøen.

Boligkvarteret på Ivar Aasen er på syv etasjer med et samlet areal på rundt 3300 kvadratmeter. Det har 70 enelugarer, rekreasjonsområder, kontorer, sykestue, kontrollrom, helikopterdekk, – alt som skal til for å drive et lite samfunn ute på Utsirahøyden. I tillegg kommer to livbåter og en mann-over-bord-båt. På tross av mye volum veier det «bare» knappe 2100 tonn, noe som skyldes at de ti nederste meterne er av stål, mens de øverste 30 meterne er bygget i aluminium.

– Vi er svært fornøyd med prosjektet og arbeidet Apply Lervik har utført. Prosjektet er levert innen tidsfrist og kostnadsrammer, men fremfor alt er vi glade for det gode HMS-arbeidet som er utvist. Flere hundre mann har arbeidet uten fraværsskader med prosjektet siden kontraktstildeling i september 2013, påpeker administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Det norske.

Hersvik vil onsdag 29 juni kl. 12.30 delta i en seremoni hos Apply Lervik på Stord for å markere ferdigstillelsen av prosjektet sammen med personell og ledelse fra Apply Lervik og fra Det norske.

Selve Ivar Aasen-plattformen på 108 x 38 meter og en vekt på 13.900 tonn er i disse dager på vei fra Singapore til Nordsjøen.
– Med boligmodulen som nå er ferdigbygget og med plattformen som nå er på vei fra Singapore til Nordsjøen, betyr dette at vi er i rute til å nå målet om oppstart av produksjonen på Ivar Aasen rundt 1. desember 2016, avslutter Hersvik.

Ivar Aasen
Ivar Aasen-feltet ligger vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen og inneholder rundt 204 millioner fat oljeekvivalenter, inkludert Hanz-forekomsten. Den økonomiske levetiden for Ivar Aasen-feltet kan bli 20 år, avhengig av oljepris og produksjonsutvikling. Operatør er Det norske, med en eierandel på 34,8 prosent.

Det norske
Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs.