Bonusaksjer for 2005 tildelt Pertras ansatte

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

8. juni 2006

Pertras styre vedtok 6. mars i år en insentivordning for ansatte i Pertra. Denne går ut på at styret skal foreta en skjønnsmessig vurdering av Pertras prestasjoner i det foregående år.

Etter en slik vurdering vil styret avgjøre om de ansatte skal tildeles bonusaksjer. Aksjer og bonus for ett år skal maksimalt kunne tilsvare 40 % av grunnlønn. Tildeling vil skje etter ordinær generalforsamling.

Basert på fullmakt fra ekstraordinær generalforsamling 24.02.2006 har Pertras styrebesluttet å utstede 8.007 aksjersom bonus for oppnådde milepæler i 2005. Samtlige som var ansatt i 2005 og som fortsatt arbeider i selskapet mottar bonusaksjer. 18 personer var kvalifisert for tildeling, og alle ansatte behandles likt. Det er bindingstid på 12 måneder for disse aksjene.