Borer på Struten

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. juni 2009

Det norske som operatør er godt i gang med boringen av prospektet Struten. Det er den første av flere boringer i Norskehavet.

Boringen av letebrønn 6507/3-6 i produksjonslisens 383, på prospektet Struten, startet 23 mai 2009. Et resultat for boringen kan ventes i juli.

Det viktigste målet med undersøkelsesbrønnen er å påvise hydrokarboner i de såkalte Fangst og Båt reservoarene. Den vertikale brønnen vil bores til Åreformasjonen av tidlig jura alder. Brønnen blir boret med flyteriggen Bredford Dolphin(bilde). Riggen eies av Fred Olsen ASA og opereres av Dolphin AS.

Bredford Dolphin

Bredford Dolphin

Det norske er operatør for lisensen og har en eierandel på 55 prosent. Resultatet av boringen vil bli offentliggjort av Oljedirektoratet.

Rettighetshavere i PL383:
Det norske oljeselskap ASA (operatør) 55 prosent
VGN AG 30 prosent
Concedo ASA 15 prosent

 

 

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 50 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag mer enn 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.