Borestart på Aldous Major

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. juli 2011

Vi er i gang med boringen på letebrønn 16/2-8, Aldous Major South. Boringen skal etter planen være ferdig i begynnelsen av september.

Rettighetshavere i lisensen er Statoil som operatør (40 prosent), Petoro (30 prosent), Det norske (20 prosent) og Lundin (10 prosent). Boringen skjer ved hjelp av den halvt nedsenkbare riggen Transocean Leader og er den første av i alt to brønner planlagt i tredje kvartal 2011.

Aldous Major er av Statoil kategorisert som prospekt av stor betydning. Ressursanslaget er på mer enn 100 millioner fat oljeekvivalenter. Med en 20 prosent eierandel i lisensen vil et funn her kunne ha betydelig innvirkning på Det norske´s samlede produksjon.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap og letevirksomhet på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.    

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).