Borestart på Jetta

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

12. oktober 2009

Det norske har startet boringen av Jettaprospektet sør for Jotunfeltet i Nordsjøen.

Det norske har lenge sett frem til boringen på Jetta, sier direktør for geofag, Sigmund Hanslien Jetta vil, gitt funn, kunne bygges ut raskt da det ligger nær eksisterende infrastruktur på Jotun. Det norske har 50 prosent i Jetta. Det norske er inne i en aktiv boreperiode, og boret tre letebrønner samtidig.

Det norske har over tid kjøpt seg betydelig opp i Jetta, et prospekt som strekker seg over tre lisenser og har nå samlet rundt 50 prosent i dette prospektet
(PL 027D 47 prosent, PL 504 58,5 prosent ogPL 169C 57 prosent). Gjennom en avtale med ExxonMobil økte Det norske sin andel i PL027D til 47prosent i sommer, mot å bære ExxonMobils kostnader for sin andel på 13 prosent for Jettabrønnen.

Direktør forretningsutvikling, Vidar B. Larsen var da svært fornøyd med å øke andelen i lisensen.

– Dette er et prospekt der vi har store forhåpninger om å gjøre et funn som kan settes raskt i produksjon. Vi gjorde tilsvarende med hell rett før Grevlingfunnet ble gjort. Svaret på om dette blir like vellykket får vi i løpet av noen uker.

Jettaprospektet vil bli boret med «Bredford Dolphin»(bilde) med Det norske som boreoperatør

Lang prosess

Sigmung Hanslien er Geosjef i Det norske. Han har lenge arbeidet med Jetta som representerersamme type letemodell som Jotunfeltet. Han sier dette prospektet
er et eksempel på hvordankombinasjonen av god geologisk forståelse og ny teknologi kan gi nye interessante muligheter selv i et område som har vært utforsket i
over 40 år.

– Vi venter å finne olje i paleocene sandsteiner rundt to kilometer under havbunnen, moderne 3D seismiske data gjør at vi mener vi kan «se» oljen. Dette er i et område der det tidligere er gjort betydelige funn som Balder, Jotun, Ringhorne og Grane.

Blir det et funn vil Jetta relativt raskt kunne komme i produksjon fordi det kan knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Et funn vil kunne bidra til å forlenge den økonomiske levetiden på innstallasjonene i området, og dermed øke den totale utvinningen også fra eksisterende felt. Og lykkes vi på Jetta kan Det norskes oljeproduksjonen økes betydelig på en 2-3 års sikt fra dagens heller beskjedne nivå.

Stor aktivitet i NorskehavetI år har Det norske drevet en aktiv letepolitikk i Norskehavet med fire boringer så langt. Både Fongen,Trolla og Struten var tørre. Boringen på Geitfjellet med Aker Barents pågår fortsatt.

Det norske har hatt et rimelig høy funnprosent, men statistisk vil det bare være hver fjerde eller femte brønn som virkelig gir et kommersielt funn.

– Det er en del av den oppgaven vi har som oljeselskap. Vi leter for å finne mest mulig, men når vi har mange lisenser må vi gjennomføre mange boringer og heller ikke vi kan vente at alt går inn. Flere tørre brønner i Norskehavet betyr ikke at vi har mistet troen på området. Vi vet at risikoen er større, men samtidig er det muligheter for større funn, sier Hanslien.

Nye brønner gir økt produksjon på Varg

På Varg (PL 038) skal det bores fire infill brønner for å sikre økt produksjon fra det feltet som i sin tid var starten for Det norskes forløper Pertra. Den første boringene med riggen Mærsk Guardian startet i midten av august. Talisman er operatør for Varg, med en eierandel på 65 prosent. Det norske har en andel på 5 prosent.

Produksjonen på Varg er stabil og fin rundt 13,000 fat olje per dag, noe som gir Det norske en produksjon på 650 fat olje hver dag. Varg ligger godt an til å overgå produksjonsmålet for 2009, og de nye brønnene vil bidra til å øke produksjonen også neste år. Samtidig er produksjonskostnadene blitt markert redusert i år. Boring av brønner fortløpende er med på å holde kostnadene nede. Det tar rundt to måneder for hver brønn. Den siste av de fire brønnene ligger an til å bli ferdig boret i løpet av april 2010.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 51 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 140 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også ontorer i Harstad og Stavanger.