Borestart på Storebjørn

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

30. januar 2012

Boreoperasjonen på Storebjørn i produksjonslisens 450 er påbegynt.

Lisensen ble tildelt Det norske i TFO-runden 2007, og brønn 7/12-13 S er den første brønnen i lisensen. Prospektet ligger i den sørlige Nordsjøen, nær eksisterende infrastruktur på Ula og Gyda feltene.
Boringen gjennomføres av jack-up riggen Mærsk Guardian.

Det norske er operatør med 60 prosent eierandel i PL450. Dana Petroleum og North Energy er partnere med eierandeler på henholdsvis 25 og 15 prosent. En avtale om overdragelse av 15 prosent fra Det norske til North Energy ble inngått i 2011 og er godkjent av norske myndigheter.