Borestart ved Ragnarrock

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

24. februar 2009

Boringen av letebrønn16/2-5 i lisens 265, på prospektet Ragnarrock Graben Fill ved siden av Ragnarrock-funnet (16/2-3 og -4), startet 22 februar 2009. Brønnen blir boret med den oppjekkbare riggen West Epsilon. StatoilHydro er operatør for lisens 265, og Det norske har en eierandel på 20 prosent. Resultatet av boringen vil bli offentliggjort av Oljedirektoratet.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer Harstad og Stavanger.