Boring på Eitri startet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. april 2009

Det norske startet boringen på Eitri-prospektet i PL027D fredag 10. april med den halvt nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin. Det norske borer brønnen på vegne av ExxonMobil som er operatør for lisensen.

Eitri-prospektet ligger i nærheten av Jotun-feltet og de eksisterende produksjonsinnretningene, Jotun brønnhodeplatform og Jotun FPSO (flytende prouksjons- og lagerskip). Brønnen bores slik at den også vil penetrere Phi-prospektet som ligger under hovedprospektet Eitri. Et eventuelt funn vil på grunn av nærhet til eksisterende infrastruktur kunne bygges ut på en kostandseffektiv måte.

Partnere i PL027D:
ExxonMobil (Operatør) 25%
Det norske (etter boring)35%
Dana Petroleum40%

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.