Boring på Trow-prospektet i produksjonslisens 369 startet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. juni 2008

Talisman Energy har startet boring i produksjonslisens 369, beliggende øst for Trollfeltet,  med den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Winner. Hensikten med boreoperasjonen er å finne hydrokarboner i jura sandsteiner (Trow-prospektet).

Det norske vurderer Trow som et stort prospekt som kan inneholde 100 millioner fat
oljeekvivalenter, med en funnsannsynlighet på 20%.

Boreoperasjonen er beregnet å ta rundt 28 dager.

Det norske har en 20% eierandel i PL 369. Operatør er Talisman Energy, som har 40%. Øvrige rettighetshavere er Petro Canada Norge og Revus, som begge har 20%.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 44 lisenser. Selskapet boret i 2007 fem letebrønner, og har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.