Boringen på Stirby fullført

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. desember 2010

Det norske oljeselskap ASA er som operatør for PL341 i ferd med å avslutte boringen av letebrønn 24/12-6S T2, ca. 75 km nord for Sleipnerfeltet.

Primærmålet i øvre jura på ca 4330 meters dyp bestod av tynne sementerte sandsteinslag uten hydrokarbonindikasjoner.

Songa Delta

Songa Delta

Sekundærmålet i midtre jura (Huginformasjonen), på rundt 4870 meters dyp, inneholdt 100 meter massiv sandstein med lav porøsitet. Logger  viste  indikasjoner på gass/kondensat, men det har ikke vært mulig å verifisere hydrokarbonindikasjonene ved trykkmålinger. Brønnen vil derfor bli klassifisert som tørr.Brønnen er avsluttet på 5050 meters dyp i tett sementerte vannførende sandsteiner i nedre Hugin- eller Sleipnerformasjonen.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 24/12-6S T2 ble boret med av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal til Utvinningstillatelse 378 for å bore avgrensingsbrønn 35/12-3 der  Wintershall er operatør.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 boret selskapet ni brønner som operatør eller på vegne av andre operatører, og den høye aktiviteten har fortsatt i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).