Boringen startet på Freke

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. februar 2009

Boreoperasjonen på Freke (029B) startet 6.februar. Det norske oljeselskap ASA (Det norske ) borer letebrønnen 15/6-10 på vegne av ExxonMobil.

ExxonMobil er operatør for lisensen og har en eierandel på 50 prosent. StatoilHydro har også 50 prosent. Det norske vil sitte med en eierandel på 20 prosent etter at boringen er gjennomført, med tilsvarende reduksjon på ExxonMobil.

De nærmeste fasteinnretningene til Freke-boringen er Sleipner B-plattformen på Sleipnerfeltet og Petrojarl 1 på Glitnefeltet. Disse innretningene ligger henholdsvis 30 og 11 km fra Freke.Avstanden til land er 200 km (Karmøy). Vanndypet på Freke er 112 meter.

Freke er et prospekt med 90 millioner fat oljeekvivalenter (MBO/P50), lokalisert i Sydlige Viking Graben. Prospektet er definert som en horst med en fireveis lukning, der forkastninger i nord-sør retning definerer horst strukturen.Hovedreservoaret i Freke er Hugin formasjonen av midtjura alder, og et sekundært reservoar kan finnes i Sleipner formasjonen. Det er antatt at reservoaret består av lett olje av samme type som i Ymefeltet. Det kan også være en mulig gasskappe.

Letebrønnen er planlagt som en vertikal brønn ned til 3695 meter. Det er ikke planlagt testing av brønnen.

Den halvt nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin vil bli benyttet til boringen. Riggen eies av Fred Olsen ASA og opereres av Dolphin AS.