Børsnotering for Pertra ASA godkjent av Børsstyret

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

26. oktober 2006

Den 25. oktober 2006 behandlet Børsstyret ved Oslo Børs Pertras søknad om børsnotering datert 27. september 2006. Børsstyret vedtok å ta aksjene i Pertra ASA opp til børsnotering på SMB-listen ved Oslo Børs.

Det er gitt dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i mer enn tre år, og at selskapet skal ha drevet det vesentligste av sin virksomhet i minst tre år. Børsen har etter en samlet vurdering kommet frem til at dispensasjon kan innvilges blant annet fordi en analyse av selskapet i det alt vesentlige beror på parametre som er tilgjengelig på annen måte, og at markedet forventes å ha tilstrekkelige opplysninger til å danne seg en begrunnet oppfatning om selskapet. Børsen har følgelig konkludert at en dispensasjon fra disse kravene er i allmennhetens og investorenes interesse.

Første noteringsdag er planlagt til 10. november 2006.

”Den forestående noteringen av selskapets aksjer på Oslo Børs er et viktig element i selskapets strategi, og Pertra vil gjennom børsnotering kunne tilby en regulert markedsplass for omsetning av aksjene,” uttaler finansdirektør i Pertra, Paul Hjelm-Hansen.