Breiflabb kan bores

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

25. mai 2011

Oljedirektoratet har gitt E.ON Ruhrgas Norge AS samtykke til boring av Breiflabb prospektet i Nordsjøen hvor Det norske som partner eier 15 prosent.

Oljedirektoratet har gitt E.ON Ruhrgas Norge AS samtykke til boring av Breiflabb prospektet i Nordsjøen hvor Det norske som partner eier 15 prosent.

Breiflabb ligger i lisens 416. Brønnbanen har fått navnet 31/8-1. Boringen skal gjøres med boreriggen Borgland Dolphin etter den har fullført undersøkelsesbrønn for BP PL416_BreiflabbNorge AS på Skarv feltet i Norskehavet.

Lisensen ble tildelt E.ON Ruhrgas Norge AS i TFO 2006 (tildeling i forhåndsdefinerte områder), som er en årlig lisensrunde i modne deler av norsk sokkel.

E.On Ruhrgas Norge AS er operatør med eierandel på 50 prosent. Rocksource er partner med 35 prosent og Det norske med 15 prosent andel.

Se lisensens plassering på bildet fra vårt lisenskart.

Se alle det norskes lisenser på lisenskartet.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).