Breiflabb

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. juli 2011

«Borgland Dolphin» er i ferd med å avslutte boringen på Breiflabb prospektet i PL 416 i den norske delen av Nordsjøen. Det norske oljeselskap har 15 prosent andel i lisensen. Brønnen påviste ikke hydrokarboner.

Partnerskapet i PL 416 består av E.ON Ruhrgas (operatør og 50 prosent eierandel), Det norske oljeselskap ASA (15 prosent) og Rocksource (35 prosent).

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap og letevirksomhet på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).