Brønn bekrefter Grevlingfunnet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

20. juli 2010

Oljedirektoratet har i dag offentliggjort at Talisman har avsluttet boringen av avgrensingsbrønnen på Grevling i lisens 038D i Nordsjøen.

Det norske har 30 prosent eierandel i lisensen. Resultatene fra brønnen viser at olje-vannkontakten ble identifisert 83 meter dypere enn i funnbrønnen.

Operatøren vil nå arbeide med mulige utbyggingsløsninger.

Norsk oljeproduksjon faller dramatisk fordi få nye felt blir oppdaget og satt i Grevlinglokasjonproduksjon. Resultatet av avgrensingsbrønnen på Grevling er svært oppløftende med hensyn til en snarlig utbygging av feltet. Det norske vil støtte og bistå operatøren Talisman slik at de kan realisere en snarlig lønnsom utbygging av Grevling.Om utbygging av Grevling også kan føre til at ressursene som ble funnet i Storskrymten 5 km vest for Grevling kan utvinnes, er for tidlig å si noe om.

Se lokasjoner for Grevling og Storskrymten på kart, trykk for større.

”Grevling vil sammen med andre kommersielle funn hvor Det norske har eierandeler, Frøy, Draupne, Storklakken og Jetta, bidra til å redusere fallet i norsk oljeproduksjon fra 2013 og utover,” sier adm. dir. Erik Haugane.

Den flytende boreriggen Trancocean Winner utførte operasjonen, se bilde.
Transocean Winner

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 74 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).